نمونه سوال سوم ادبیات دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 10:24
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

نمونه سوال دوم ادبیات دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 10:21
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

سوالات امتحان مستمر عربی(2) نیمسال اول دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 10:14
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

سوالات امتحان مستمر عربی(3) نیمسال اول دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 10:11
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

سوالات امتحان مستمر عربی(1) نیمسال اول دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ 10:9
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

تست عربی 2 عمومی - قلم چی شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ 15:55
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

تست عربی 3 عمومی - قلم چی شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ 15:51
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

تست عربی 1 - قلم چی شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ 15:49
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی1چهارم انسانی دی ماه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ 15:48
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

نکات ترجمه عربی در کنکور و امتحانات نهائی شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ 15:47
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

پاسخ به سوالات پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ 7:25
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

نمونه سوال سال سوم میان ترم یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ 13:34
برای ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

نرم افزار کامل و جامع عربی دبیرستان پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ 22:57

حجم:11مگابایت

 

منبع: وبلاگ ترجمه درس ها و موبایلی عربی دبیرستان 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

قواعد درس 1 عربی اول پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ 11:13


ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

جامد و مشتق یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ 12:28
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |

استثناء یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ 12:27
برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |